Verzekeraars

 

Wat zijn o.a. de huidige ontwikkelingen voor de verzekeraars:

  • Meer transparantie voor klanten.
  • Data-gedreven besluitvorming wordt belangrijker.
  • Toename van het gebruik van smartphones en tablets.
  • Toenemende prijsconcurrentie op adviestarieven.
  • Het doelmatiger en slagvaardiger inrichten van de bedrijfsvoering m.b.v. operational excellence.
  • Het terugdringen van het aantal producten, het standaardiseren van producten en het op de markt brengen van nieuwe producten.

Al deze ontwikkelingen noodzaken de verzekeraars tot het (her)inrichten van hun informatievoorziening. Dus het (her)inrichten van de programma's, processen, procedures, architecturen, systemen en applicaties die hiermee samenhangen.

 

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43 (per 1 augustus 2019)
2132 WT Hoofddorp

 


twitter   linkedin

Routebeschrijving

 

  Privacyverklaring