Functiebeschrijving Data consultant

Algemeen

Nummer

P11

Functie

Data consultant (DACO)

Werkterrein

Datamanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggregeren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analyseren van da-ta én op het adviseren over datavraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan da-tamanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de data architectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen.

Diensten

Doorgronden van datastromen en datastructuren, leggen van verbanden tussen datastromen uit ver-schillende systemen, adviseren over datavraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen en het opstellen van data (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ DAAN, DAOD → BUCO, INCO, PRCO, TECO, ITCO

Overige rollen

Data scientist, data architect, BI specialist, managementconsultant

Doorgroeifunctie

Data manager (DAMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De data consultant houdt zich bezig met het volgen van de data ontwikkelingen en met het adviseren van directie en management over datavraagstukken. Met het formuleren van visie en het opstellen van stra-tegie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen (nieuwe) ontwikkelingen met betrekking tot de data
 • Adviseren over datavraagstukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen data architectuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s
 • Opstellen dataplan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren datamanagementtools
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten datamanagement
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren van programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen data analisten
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op B-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring