Functiebeschrijving Informatie Consultant

Algemeen

Nummer

P7

Functie

Informatie Consultant (INCO)

Werkterrein

Informatie Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggreren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analyseren van informatie én op het adviseren over informatievraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan informatiemanagement en functioneel beheer. Daarnaast op het ontwerpen van de informa-tiearchitectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en informatiemanagementaf-delingen.

Diensten

Functioneel beheren en beheersen van architecturen, systemen en applicaties, leiding geven aan team functioneel beheer, adviseren over informatievraagstukken, formuleren visie en opstel-len strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen en het opstellen van informatie (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ TLFU, FUBE, → BUCO, DACO, PRCO, TECO, ITCO

Overige rollen

Informatie architect, managementconsultant, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Informatie Manager (INMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De informatie consultant houdt zich bezig met het volgen van de informatieontwikkelingen en het advi-seren van directie en management over informatievraagstukken. Met het formuleren van visie en het opstellen van strategie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen (nieuwe) ontwikkelingen met betrekking tot  de informatie
 • Adviseren over informatievraagtukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen informatiearchitectuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s
 • Opstellen informatieplan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren informatiemanagementtools
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten informatiemanagement
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren van programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen teamleiders functioneel beheer
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op B-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                        

Identiteit                     

Imago                           

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                               

Attitude                       

Gedrag                        

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer        

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring