Functiebeschrijving Projectmanager

Algemeen

Nummer

P16

Functie

Projectmanager (PRMA)

Werkterrein

Projectmanagement: dit werkterrein richt zich op de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over projectvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan project-management. Daarnaast op het ontwerpen van de projectstructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en projectmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen projectmanagement en projectleiding, coördineren en leiden projecten, adviseren over projectvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen verander-programma’s en projectmanagementafdelingen en het opstellen van project (verander) plannen.

Niveau

D: strategisch

Overige functies

↑ PRCO, PRLE, PRON → BUMA, INMA, DAMA, TEMA, ITMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, servicemanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De projectmanager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en managen van grote SCOPAFIJTH-brede project veranderprogramma’s en -trajecten. Met het managen van projectmanagementafdelingen én met het opstellen van project (verander) plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen projectmanagementafdelingen
 • Opstellen project (verander) plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen projectteams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen projectmedewerkers
 • Evalueren projectmanagement
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen projectconsultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring