Functiebeschrijving Projectleider

Algemeen

Nummer

P14

Functie

Projectleider (PRLE)

Werkterrein

Projectmanagement: dit werkterrein richt zich op de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over projectvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan projectmanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de projectstructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en projectmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen projectmanagement en projectleiding, coördineren en leiden projecten, adviseren over projectvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen verander-programma’s en projectmanagementafdelingen en het opstellen van project (verander) plannen.

Niveau

B: operationeel/tactisch

Overige functies

↑ PROD, → BUAN, TLFU, DAAN, TELE, INAN

Overige rollen

Projectcoördinator, scrummaster

Doorgroeifunctie

Projectconsultant (PRCO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De projectleider houdt zich bezig met het opzetten en inrichten en het coördineren en leiden van projecten (het ontwikkelen van informatiesystemen) op basis van marktstandaards.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen impact veranderingen
 • Opzetten en inrichten project
 • Coördineren en leiden project
 • Inrichten projectbureau
 • Maken projectplan
 • Bemensen project
 • Werven, selecteren, ondersteunen, sturen, beoordelen en evalueren projectmedewerkers
 • Realiseren projectopdracht
 • Opstellen en bewaken voortgangsrapportage
 • Verzorgen communicatie met betrekking tot voortgang
 • Coördineren projectafspraken
 • Begeleiden realiseren en implementeren veranderingen
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring