Functiebeschrijving Testmanager

Algemeen

Nummer

P20

Functie

Testmanager (TEMA)

Werkterrein

Testmanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over testvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan testmana-gement. Daarnaast op het ontwerpen van de teststructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en testmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen testmanagement en testleiding, coördineren en leiden testtrajecten, adviseren over testvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogram-ma’s en testmanagementafdelingen en het opstellen van test (verander) plannen.

Niveau

D: strategisch

Overige functies

↑ TECO, TELE, TEOD, → BUMA, INMA, DAMA, PRMA, ITMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, servicemanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De testmanager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en managen van grote SCOPAFIJTH-brede test veranderprogramma’s en -trajecten. Met het managen van testmanagementafdelingen én met het opstellen van test (verander) plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen testmanagementafdelingen
 • Opstellen test (verander) plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen testteams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen testmedewerkers
 • Evalueren testmanagement
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen testconsultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring