Functiebeschrijving Testondersteuner

Algemeen

Nummer

P17

Functie

Testondersteuner (TEOD)

Werkterrein

Testmanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over testvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan testmana-gement. Daarnaast op het ontwerpen van de teststructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en testmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen testmanagement en testleiding, coördineren en leiden testtrajecten, adviseren over testvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogram-ma’s en testmanagementafdelingen en het opstellen van test (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

→ PRON, FUBE, DAOD, PROD, FUON

Overige rollen

Testsecretaris , testmanagementondersteuner (TMO), tester, developer

Doorgroeifunctie

Testleider (TELE)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De testondersteuner houdt zich bezig met het aanbrengen van structuur en orde in de kwalitatieve informatiestromen met betrekking tot testtrajecten en met het opstarten c.q. uitvoeren van pro-cessen ter ondersteuning van één of meerdere testtrajecten of onderdelen daarvan.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • Aanbrengen structuur en orde in de kwalitatieve informatiestromen
 • Ondersteunen opstarten testtrajecten en testonderdelen
 • Ondersteunen testbureau
 • Sparren met testleider/testmanager
 • Inventariseren, analyseren wensen testleider/testmanager
 • Bewaken planning, resourcing, kosten en informatie
 • Opstellen managementinformatie, verzorgen rapportage
 • Signaleren knelpunten en verstoringen
 • Organiseren en notuleren testvergaderingen
 • Opstellen en beheren testarchief
 • Zorgen voor dossiervorming
 • Bewaken kritieke pad
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring